Anglická banka a KeepCup – aj banky chcú šetriť životné prostredie!

Anglická banka a KeepCup – aj banky chcú šetriť životné prostredie!

Anglická banka bola založená už v roku 1694 a je centrálnou bankou Spojeného kráľovstva. Má vskutku bohatú históriu, vďaka čomu si vyslúžila pomenovanie Old Lady (stará dáma). Jej cieľom je podporovať blahobyt obyvateľstva Spojeného kráľovstva zachovaním menovej a finančnej stability. Zamestnáva viac ako 4 tisícky ľudí a okrem ikonickej budovy na Treadneedle Street sídli na viacerých iných miestach, pričom v každom má banka dokonca vlastné kaviarne a stravovacie zariadenia.

Banka a životné prostredie

Banka však nemyslí len na financie, ale aj na našu planétu. Zaviazala sa totiž k zníženiu vplyvu svojich budov na životné prostredie a zaviedla vnútorný environmentálny program vedený vlastným manažérom pre energetiku a životné prostredie. Viac ako 98% odpadu banky (približne 1100 ton) sa následne recykluje alebo používa na výrobu elektrickej energie, za čo banka dokonca získala ocenenie  „Energia z odpadu“. Banka tiež získala prvú cenu v súťaži Clean City (Čisté mesto).

Pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo, banka nič nenechala na náhodu. Začala sa riadiť známou trojicou reduce, reuse, recycle (dosl.prekl. redukovať, používať dookola, recyklovať). Ako súčasť svojho úsilia v oblasti ochrany životného prostredia banka v roku 2016 zaviedla vo svojich stravovacích zariadeniach kontajnery zamerané na jednorazové poháre.

Zavedenie ekologických pohárov

Banka úzko spolupracovala so spoločnosťou spravujúcou ich stravovacie zariadenia, aby zaviedli efektívne riešenie odpadu z papierových pohárov. Banka sa snažila riešiť produkovanie odpadu pri zdroji a prijala riešenia na opätovné použitie. Zamerala sa na redukciu odpadu zbytočnými jednorazovými papierovými pohármi a zaviedla ekologické poháre, ktoré mohla využívať opakovane.

Banka taktiež uskutočnila internú komunikačnú kampaň, ktorej cieľom bolo vzdelávanie zamestnancov v oblasti recyklácieekológie – napríklad, že jednorazové papierové poháre nie sú recyklovateľné v štandardnej papierni kvôli ich vnútornému plastovému povrchu. O edukáciu sa zaujímali aj širšie médiá, ktoré pomohli šíriť povedomie o tomto probléme. Banka pre svojich zamestnancov taktiež zaviedla 10% zľavu na kúpu nápojov do vlastných ekologických pohárov.

A výsledok?

Banka si prostredníctvom značky KeepCup dala vytvoriť ekologické poháre s vlastným logom, ktoré predávala svojim zamestnancom ako ekologický variant. A výsledok? Veľký záujem o KeepCup pohár s logom Anglickej banky a viac ako 400 pohárov predaných za prvé dva týždne. Dokopy si zamestnanci zaobstarali viac ako tisíc KeepCup pohárov, ktoré používajú stále dookola.

Počas 8 týždňov stúpla konzumácia nápojov v ekologických pohárov o 22% a za pol roka o približne 40%. Za rok Anglická banka ušetrila približne 300 000 jednorazových papierových pohárov, čím výrazne znížila objem vyprodukovaného odpadu. V súčasnosti sa banka stala súčasťou komplexnej stratégie znižovania disponibilných stravovacích položiek.

Chceli by ste vo vašej inštitúcii či firme taktiež implementovať KeepCup poháre s vlastným logom? Žiaden problém! Viac informácií nájdete na tomto linku.

Zdroj obrázkov: archív KeepCup, Pinterest.