Prípadová štúdia: University of Melbourne

Univerzita v Melbourne, založená v roku 1853, je druhou najstaršou inštitúciou poskytujúcou vysokoškolské vzdelanie v Austrálii. Univerzita sa pýši deviatimi fakultami, zamestnáva vyše 7200 zamestnancov a vyučuje viac ako 36 000 študentov. KeepCup bol zvolený vďaka jeho znovupoužiteľnosti a skvelému dizajnu a aby pomohol univerzite znížiť jej negatívny dopad na životné prostredie.

Pred implementovaním KeepCup v decembri 2010 sa na univerzite mesačne použilo viac ako 163 800 a ročne 1 965 600 jednorázových pohárov.

Implementácia KeepCup na Univerzite v Melbourne

Univerzita v Melbourne zaviedla sériu projektov na minimalizáciu dopadu na životné prostredie. Študenti a zamestnanci univerzity, ktorí sa zaviazali dodržiavať zásady ekologického správania sa, dostali ako motiváciu KeepCup zdarma. Táto ponuka je zverejnená na http://sustainablecampus.unimelb.edu.au/.

Univerzita poskytla značné množstvo pohárov KeepCup pre študentov a zamestnancov a je ich taktiež možné zakúpiť vo fakultných kníhkupectvách.

V roku 2012 boli v areáli školy vybudované fontány s pitnou vodou, kde si študenti mohli opláchnuť ich KeepCup alebo naplniť fľaše vodou.

„Program sa ukázal ešte úspešnejší, ako sme očakávali. Štyri týždne pred zavedením programu sa 2122 študentov a zamestnancov zaviazalo dodržiavať zásady ekológie a tento počet rástol každým dňom. Ostali sme ohromení takou odozvou za tak krátky čas. KeepCup bol zvolený na to, aby podporil záväzok univerzitnej komunity k ekologickému zmýšľaniu.“

Danielle Rostan-Herbert, Sustainability Manager, Engagement, University of Melbourne

Čo sa zmenilo?

Od zavedenia KeepCup sme zaznamenali nasledujúce údaje:

Zistite viac info o KeepCup s logom.