Terms of service

Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

Pri objednávkach cez www.mabets.sk je Vašim zmluvným partnerom:
mabets s. r. o., Rázusova 2672/11
058 01 Poprad, Slovensko
Objednávky je možné realizovať nasledovne:
pomocou systému elektronického obchodu na stránke www.mabets.sk
pomocou emailu na mabets@mabets.sk – správa musí obsahovať všetky potrebné údaje o objednávke a kompletné fakturačné údaje
telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0903 626 709

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi druh a množstvo tovaru v kúpnej cene platnej v deň objednávky.
Objednávky vybavujeme podľa možnosti v čo najkratšom čase, bližšie v bode 5 a bode 6.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky spôsobené doručovacou službou, alebo zavinené tým, že si zákazník neuvedie správnu adresu doručenia. Vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je k dispozícii) si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade Vás budeme ihneď informovať a podľa možností Vám navrhneme alternatívne riešenia.
Na všetky výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov.

3. Povinnosti kupujúceho

O odoslaní tovaru je každý zákazník informovaný e-mailom s dátumom podania a podacím číslom.
Zákazník je povinný svoju zásielku očakávať a riadiť sa pokynmi tohto oznamujúceho e-mailu. Zákazník sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad nahlásiť predávajúcemu.
Zákazník sa ďalej zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru. Ak si tovar neprevezme a vzniknú ďalšie náklady so spätným a opätovným poštovným, predávajúci si vyhradzuje právo tieto náklady kupujúcemu naúčtovať a tento je povinný tieto náklady predávajúcemu uhradiť. Náklady za znovuposlanie / storno neprevzatej objednávky sú 4,50€ s DPH (poštovné k zákazníkovi a spať, balné, služby).

4. Ceny tovaru

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a táto slúži zároveň ako dodací list a v prípade reklamácie aj ako záručný list.

5. Dodacie podmienky

Doručenie prostredníctvom DHL, možnosť zaplatiť kartou kuriérovi (dobierka))
SK4311000000002948070969, SWIFT: TATRSKBX, (Tatrabanka)
PayPal - hello@mabets.sk
Možnosť platiť online kartami Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron alebo Diners Club
Prevádzka a osobný odber tovaru:
Showroom mabets.sk, Tatranské nám. 4582/5, 058 01 Poprad, Slovensko
Doručenie je bez poplatkov pri nákupe nad 65 € - po zľave, zásielky sú odosielané kuriérom DHL alebo Slovenskou poštou 1. triedou. Zákazník uvedie v objednávke spôsob, aký preferuje.
Tovar obvykle príde na druhý deň od odoslania objednávky (pracovné dni).

6. Termín dodania

Dostupnosť všetkých produktov v ponuke je do 24 hodín.
Ak si tovar objednáte v pracovný deň do 13:00 hod a máme ho na sklade, odošleme Vám ho ihneď.

7. Spôsob dodania

Doručenie je bez poplatkov pri nákupe v hodnote nad 65 € po zľave - zásielky sú odosielané kuriérom DHL alebo Slovenskou poštou 1. triedou.
Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke, ktorú zo služieb si vyberá.
Tovar Vám obvykle príde na druhý deň od odoslania objednávky (pracovné dni).
Garancia kvality: Kupujúci je po obdržaní tovaru povinný ho bez zbytočného odkladu skontrolovať. Pri zistení závady zašlite reklamovaný produkt spolu s dokladom o kúpe a popisom vady bezodkladne späť na našu poštovú adresu. Poplatok za doručenie na našu poštovú adresu hradíte sami. Ak Vašej reklamácii vyhovieme, budú Vám poplatky za doručenie vrátené spolu s peniazmi späť alebo odrátané z ceny nového produktu. O priebehu reklamácie budete informovaný e-mailom alebo telefonicky.
Odoslaním objednávky akceptujete naše obchodné podmienky.

8. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do doby jej potvrdenia. Po záväznom potvrdení objednávky len v tom prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci zruší potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu . Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä, ak je tovar status: "na objednávku", ktorý bolo potrebné na želanie zákazníka objednať u dodávateľa, alebo v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybná adresa, kontakty atď.)
Tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa.
V prípade, že vzknikne takáto situácia, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už realizoval úhradu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená naspäť na jeho účet v lehote do 7 dní.

9. Reklamácie

Ak chcete doručený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte a pošlite poškodený tovar späť doporučenou zásielkou na adresu našej firmy uvedenú v kontaktoch. K zásielke priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám zaslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Poštovné nevraciame. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR a jeho novelizácii.

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky, alebo nám boli poskytnuté behom registrácie nového zákazníka sú spoločnosťou mabets s. r. o. považované za diskrétne údaje a nie sú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu.

11. Osobitné ujednania

Kupujúci prehlasuje, že si pred vyplnením objednávky prečítal obchodné podmienky a odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami.